Asiakastarina

Vaikuttavuutta rekrytointimarkkinointiin työntekijätarinoilla

Uudistuneen työnantajalupauksen myötä Kuusamon kaupunki pyysi meiltä apua kuukauden mittaisen rekrytointikampanjan digimainonnan toteutukseen. Kampanjan keskiössä olivat kaupungin nykyiset työntekijät sekä työnantajalupaus: Kuusamo – tilaa hengittää.

Kuusamo – tilaa hengittää

Kirkastetulla työnantajalupauksella haluttiin viestiä siitä, että Kuusamolle tärkeitä arvoja vastuullisena työnantajana kuvastaa parhaiten mahdollisuus antaa jokaiselle tilaa muovata arjesta itselleen sopivaa. Erityisen tärkeää on, että jokaiselle työntekijälle löydetään arjessa sopiva tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä.

Työnantajalupaukselle ja Kuusamon alueen avoimille työpaikoille haluttiin valtakunnallista näkyvyyttä some- ja Google-mainonnan avulla. Kampanjan tavoitteena oli saada näkyvyyden lisäksi myös kustannustehokkaasti mahdollisimman suuri määrä kohderyhmää ohjattua Kuusamon avoimien työpaikkojen pariin Kuntarekry-sivustolle.

 

Mainonnan konsepti ja kanavat

 Kuusamon kaupunki oli tuottanut kampanjaa varten laadukasta videosisältöä, jossa kapupungin työntekijät pääsivät itse kertomaan, mikä tekee heidän arjestaan parasta juuri Kuusamossa.

Sosiaalisessa mediassa valitsimme mainonnan kanaviksi Facebookin ja Instagramin. Kampanja sisälsi neljä eri kokonaisuutta: kaksi dynaamista mainosta, joissa oli useita videoita ja tekstivaihtoehtoja, yksi yhden videon sekä yksi yhden kuvan mainos. Käytössä oli Metan Advantage+ kampanjabudjetointi, joka jakoi budjetin kampanjan mainosjoukoille saadakseen lisää tuloksia mahdollisimman tehokkaasti.

Mainosten tekstisisällöissä pyrimme tuomaan esille Kuusamon kaupungille tärkeitä arvoja, kuten hyvinvointia tukeva arjen sujuvuus ja turvallisuus, yhteisöllisyys, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vastuulliset valinnat.  

Googlen hakusanamainonnalla varmistimme kampanjan laajemman näkyvyyden sekä paremman löydettävyyden. Mainonnan teemana olivat avoimet työpaikat, työllistyminen ja kuntarekry. Googlen mainostekstit muokattiin hakusanamainontaan soveltuviksi sosiaalisen median sisältöjä mukaillen.
 


Tulokset

Some- ja Google-mainonta tukivat toisiaan tehokkaasti ja varmistivat, että tavoitimme kohderyhmän eri-ikäiset ihmiset. Yhteensä kaikkien kanavien mainokset kerryttivät kampanja-aikana 130 353 näyttökertaa ja 4 701 linkin klikkausta.

 
Facebook & Instagram

Mainonnassa hyödynnettiin paljon eri mittaisia videoita, jotka paransivat kampanjan tehokkuutta sekä mainoksiin sitoutumista. Parhaiten toimi kahden minuutin mittainen video, jossa neljä työntekijää kertoi omasta arjestaan Kuusamossa. Kokopitkän videon kautta tuli 61 % kaikista klikkauksista. Myös lyhyemmät videot toivat tehokkaasti klikkejä. Dynaamisilla kampanjoilla varmistimme, että mainos näkyi vastaanottajille useissa eri variaatioissa.

  • Mainokset tavoittivat jokaisen kohderyhmään kuuluvan keskimäärin neljä kertaa kampanjan aikana.
  • Mainonta tavoitti kampanjan aikana yhteensä 27 897 henkilöä ja kerrytti mainoksille yhteensä 119 204 näyttökertaa.
  • Mainosten kautta siirryttiin Kuntarekry-sivustolle yhteensä 3 678 kertaa.

Kampanjan keskimääräinen klikkausprosentti oli erinomaisella tasolla (CTR 9,08 %). Eniten klikkauksia sosiaalisen median mainonnassa tuli ikäryhmästä 45–54-vuotiaat, mutta klikkausten ikäjakauma oli kaikkien ikäryhmien kesken verrattain tasainen.

 

Google

  • Google-mainonta toimi kustannustehokkaasti saavuttaen kampanjan aikana 11 149 näyttökertaa
  • Kampanjan aikana Kuntarekry-sivustolle siirryttiin hakusanamainonnan kautta 1 023 kertaa.

Klikkausprosentti oli kilpailluissa rekrytoinnin teemoissa erinomaisella tasolla (CTR 9,18 %). Eniten klikkauksia Googlessa tuli 34-44 vuotiailta. 

 

Tehdäänkö teillekin?

Hoidamme tehokkaasti Facebook- ja Instagram-mainonnan tukemaan kampanjan tavoitteita tai optimoimaan jatkuvaa näkyvyyttä ja brändin tunnettuuden kehittymistä. Laadimme mainontaa varten kanavakohtaisen suunnitelman sekä suunnitelmaan sopivat mainoskuvat ja -tekstit. Toteutamme somemainonnan sovitun budjetin puitteissa ja mainonnan päätteeksi raportoimme sen tuloksista. 

Google-mainonnan tueksi teemme aina hakusana-analyysin ja kartoitamme tehokkaimmat näkyvyyden paikat. Hoidamme suoraan asiakkaan tarpeeseen vastaavaa hakusanamainontaa, brändin tunnettuutta edistävää display-mainontaa, verkkokauppaa tukevaa Google Shopping -mainontaa sekä laadimme tarvittavat mainoslaajennukset. Mainontaa toteutamme sekä kampanjaluonteisesti että pitkäjännitteisesti, ja raportoimme tuloksista Googlen Data Studion avulla. 

Tutustu markkinoinnin ja mainonnan palveluihimme!

Jätä yhteydenottopyyntö

Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan

Vai haluatko kuulla lisää palveluistamme nyt heti? Siinä tapauksessa ota yhteyttä: