Elämäsi hetkiin

Raahen Hovi

Kuka?

Raahen Hovi on asemansa ansainnut majoitus-, ravintola- ja kokouspalveluita tarjoava toimija Raahen seutukunnassa.

Tavoitteet?

Tuoda visuaalinen ilme 2020-luvulle, nostaa arvot esiin, lisätä ravintola-asiakkaita sekä siirtyä markkinoinnissa ammattimaisuuteen ja säännönmukaisuuteen.

Keinot?

Visuaalisen ilmeen uudistaminen vanhaa kunnioittaen. Brändikäsikirjan ja markkinointisuunnitelman rakentaminen. Tehokas ja säännönmukainen ravintolapalveluiden markkinoinnin konseptointi. Uudenlaisen ja tavoitteellisen somemarkkinoinnin strategian luominen ja toteuttaminen brändiassari -palvelun avulla. Www-sivujen uudistaminen ja uutiskirjeen käyttöönotto.

Tutustu asiakkaaseemme
WTF Design Raahenhovi Brändiassari

Brändäysassari

Hovilla riittää tekemistä koko henkilöstölle, joten WTF Designin brändäysassari pitää huolta Hovin www-sivuista, somekanavista, lehtimainonnasta sekä muusta markkinointimateriaalista, jotta brändiviestintä pysyy yhtenäisenä ja aktiivisena. Kerran kuussa asiakkaan kanssa käydään läpi seuraavan kuun teemat ja läpikäydään edellisen kuun statistiikat.

WTF Design Raahenhovi Brändiuudistus

Asiakkaan suusta:

WTF Design on kokonaisvaltaiseen brändiuudistukseen kykenevä, innovatiivinen ja yhteistyökykyinen toimisto, joka hallitsee tämän päivän markkinointikeinojen, mm. sosiaalisen median, hyödyntämisen. WTF Designilla ymmärretään, kuinka brändiuudistuksella tuetaan liiketoimintaa.

Kari Haataja

Raahen Hovi

Toimitusjohtaja