Asiantuntijoiden tukena – nyt ja tulevaisuudessa

Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry

Kuka?

Nuoli eli Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntija ry on järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestö.

Tavoitteet?

Uudistaa ammattijärjestön brändi-ilme ja laatia ajanmukaiset välineet tehokkaaseen markkinointiin.

Keinot?

Nuolen brändi-ilme suunniteltiin korostamaan nykyaikaisessa työyhteisössä toimimista, vuorovaikutteisuutta, yhdessä tekemistä, kommunikointia, suunnitelmallisuutta ja innovatiivisuutta. Brändi-ilme näkyy www-sivujen lisäksi muassa esitteessä, PowerPoint-pohjassa, uutiskirjeissä, lomakkeissa, messumateriaaleissa ja somessa.

Tutustu asiakkaaseemme
WTF Design Nuoli Visuaalinen ilme

Asiakkaan suusta:

WTF Design suunnitteli ja toteutti Nuolelle uuden visuaalisen ilmeen sekä verkkosivut. Yhteistyö sujui erinomaisesti. Visuaalisen ilmeen suunnittelussa Sanna WTF Designistä kuunteli meitä tarkkaan ja toteutti toiveidenme mukaisen ilmeen. Verkkosivujen toteutus sujui hyvässä yhteistyössä ja vuoropuhelussa. Olemme todella tyytyväisiä. Lämpimät suosittelut.

Mika Pietilä

Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry

Puheenjohtaja