Ainakin sata syytä tarttua unelmaasi!

Koulutuskeskus Brahe

Kuka?

Koulutuskuntayhtymä Brahe on monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa laadukkaita koulutuspalveluita niin nuoriso- ja aikuisopiskelijoille kuin yritys- ja elinkeinoelämän toimijoille. Koulutuskeskus Brahen toimintaa ohjaavat arvot ovat laadukkuus, joustavuus, osaaminen sekä yhteisöllisyys.

Tavoitteet?

Koulutuskeskus Brahen brändiuudistus lähti organisaatiorakenteen muutoksesta. Useaan toimipisteeseen hajautetut toimialat haluttiin tuoda yhteen Koulutuskeskus Brahen alle ja luoda niille yhdennäköisyyttä brändi-ilmeen uudistuksella. Koulutuskeskus Brahen nettisivut haluttiin myös uudistaa täysin. Sivustosta haluttiin saavutettavat ja helppokäyttöiset sekä sivustolla liikkujan että sisällöntuottajan näkökulmasta.

Keinot?

Koulutuskeskus Brahen monialaisuus tuodaan brändissä esille vahvalla ikonografialla. Ikonografiikka on suunniteltu siten, että sekä yksittäiset ikonit että niistä muodostetut grafiikat ovat monipuolisesti ja helposti käytettäviä ja tukevat brändi-ilmettä. Kirkkaat, hieman murretut värit ryhdittävät uutta visuaalista ilmettä. Yksinkertainen logotyyppi yhtenäistää koko organisaation yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi ja helpottaa eri toimipisteiden hahmottamista osaksi yhtä ja samaa kokonaisuutta. Brändin punaisena lankana kulkee opiskelijaelämä kaikkine käänteineen. Se ei ole pelkkää koulunpenkillä istumista, vaan myös muuta elämää: ystäviä, vapaa-aikaa, iloa, tulevaisuudensuunnitelmia ja ihan tavallista arkea. Brändikuvat otti Jäljen Jättiläinen. Mittavassa www-sivustouudistuksessa panostettiin sivuston käytettävyyteen ja saavutettavuuteen. Erityisesti huomiota kiinnitettiin navigaatiorakenteeseen sekä etusivun nostoihin, jotta kävijän on helppo liikkua laajalla sivustolla. Hakijan iloksi ja helpotukseksi sivustolle toteutettiin "Etsitkö omaa alaasi?"-testi sekä koulutushaku. Lisäksi koulutuksia on helppo selata sivustolla toimialakohtaisesti. Sivusto ja sinne toteutettava uusi sisältö on tuotettu saavutettavuuskriteerien mukaisesti. Sisällöntuotanto sivustolle on suunniteltu helpoksi, jotta asiakas voi itse tuottaa helposti ja matalalla kynnyksellä uutta sisältöä. Sosiaalisen median ylläpitoa varten laadittiin somestrategia ja somesuunnitelma. Yhdessä asiakkaan kanssa luotiin raamit sille, kuinka koko organisaatiossa somessa esiinnytään ja sen pohjalta luotiin ohjeistus somekäyttäymiseen. Työkaluksi sosiaalisen median sisällöntuotantoon valjastettiin Canva, johon luotiin valmiita mallipohjia monipuolisen, brändi-ilmeen mukaisen sisällöntuotannon tueksi.

Tutustu asiakkaaseemme

WTFDesign_koulutuskeskusbrahe_proggis_kuvat.jpg