Electronics Manufacturing Services

Enics

Kuka?

Enics on yksi maailman johtavista elektronisten komponenttien ja testilaitteiden valmistajista.

Tavoitteet?

Esitellä yrityksen tuotteiden ominaisuuksia ja helpottaa niiden myyntiprosessia.

Keinot?

Enicsille laadittiin infograafeja havainnollistamaan tuotteiden toimintaympäristöä ja käyttötarkoitusta, ja suunniteltiin erinäisiä materiaaleja mm. messukäyttöön. Lisäksi uudistettiin yrityksen ns. datasheetit yrityksen olemassa olevaa brändi-ilmettä noudattaen.

Tutustu asiakkaaseemme
WTF Design Enics Infograafi

INFOGRAAFIT

Koska kuva tunnetusti kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, on myös Enicsille laadittu infograafeja viestimään heidän palveluistaan. Teknisiä ominaisuuksia onkin joskus toimivinta kuvata visuaalisesti: tällöin saadaan lukija helpommin ymmärtämään kokonaisuus ja kaikki siihen liittyvät seikat - tai Enicsin tapauksessa testauslaite ja sen toimintaympäristö.

WTF Design Enics Infograafi

DATASHEET

Enicsin eri tuotteista laadittiin omat datasheetit eli samalla formaatilla laaditut esittelyt, joista käy ilmi tuotteen toiminnot, käyttökohteet ja potentiaalisen asiakkaan kaipaamat tekniset tiedot. Datasheetejä varten selkiytettiin esittelyn rakenne sekä kuvattiin uusia tuotekuvia yhteistyössä valokuvaaja Tiina Lämsän kanssa.