Palvelut

Markkinointi & mainonta

Luomme tavoitteellista ja mitattavaa markkinointia asiakkaidemme eri tarpeisiin niin digikanaviin kuin perinteiseen printtiin. Suunnittelemme markkinointiin erottuvat mainoskuvat ja puhuttelevat sisällöt. Huolehdimme myös siitä, että kaikki markkinointiviestinnän välineet vievät eteenpäin samaa viestiä. 


Markkinointi & mainonta
toimenpiteinä

 • Markkinointistrategiat & -suunnitelmat

  Markkinoinnin punaisena lankana toimii strateginen markkinointisuunnitelma, jossa määritellään halutulle ajanjaksolle kriittisimmät toiminnot sekä niiden onnistumiselle tärkeimmät mittarit. Markkinointisuunnitelmassa määritellään myös kohderyhmät, pääviestit ja viestintäkanavat sekä rakennetaan viestinnän vuosikello ja markkinointiviestinnän sisällöt tehokkaan tekemisen tueksi.

 • Somestrategiat

  Somestrategian tarkoitus on auttaa asiakasta viestimään tehokkaasti siellä missä asiakkaat ovat. Somestrategiassa määritellään ensisijaiset kohderyhmät, valitaan heidät tavoittavat somekanavat, luodaan kanavakohtaisesti viestinnälliset painopisteet, laaditaan otsikkotason suunnitelmat sisällön rytmittämistä varten ja määritellään mittarit tehokkaan tekemisen seurantaan. 

 • Kampanja- & lanseerausuunnitelmat

  Luomme asiakkaan tarpeisiin vastaavan suunnitelman vaikkapa uuden palvelun lanseerauksen tehokkaaseen starttiin tai muuhun tehostettua näkyvyyttä tavoittelevaan kampanjointiin. Määrittelemme suunnitelmaan aikataulun, kanavakohtaiset viestinnälliset painotukset, autamme hahmottelemaan kustannustehokkaan budjetin ja laadimme sisällöt. 

 • Somemainonta

  Hoidamme tehokkaasti Facebook- ja Instagram-mainonnan tukemaan kampanjan tavoitteita tai optimoimaan jatkuvaa näkyvyyttä ja brändin tunnettuuden kehittymistä. Laadimme mainontaa varten kanavakohtaisen suunnitelman sekä suunnitelmaan sopivat mainoskuvat ja -tekstit. Toteutamme somemainonnan sovitun budjetin puitteissa ja mainonnan päätteeksi raportoimme sen tuloksista. 

 • Google-mainonta

  Teemme Google-mainonnan tueksi hakusana-analyysin ja kartoitamme tehokkaimmat näkyvyyden paikat. Hoidamme suoraan asiakkaan tarpeeseen vastaavaa hakusanamainontaa, brändin tunnettuutta edistävää display-mainontaa, verkkokauppaa tukevaa Google Shopping -mainontaa sekä laadimme tarvittavat mainoslaajennukset. Mainontaa toteutamme sekä kampanjaluonteisesti että pitkäjännitteisesti, ja raportoimme tuloksista Googlen Data Studion avulla. 

 • Messumateriaalit

  Messut ja muut asiakastapahtumat ovat erinomainen keino kohdata juuri oman kohderyhmänsä edustajia. Luomme messuosastolle tai asiakastapahtumalle erottuvan ilmeen, mietimme kävijöitä houkuttelevat toiminnallisuudet, suunnittelemme sopivat jakomateriaalit sekä luomme muut markkinointiviestinnän välineet näkyvyyden maksimoimiseksi. 

 • Tapahtumamarkkinointi

  Suunnittelemme tapahtumalle erottuvan visuaalisen ilmeen ja rakennamme kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän kampanjan tapahtumakävijöiden tavoittamiseen. Rakennamme tapahtumalle verkkosivut, hoidamme some- ja Google-mainonnan, hoidamme ilmoittautumisjärjestelmän ja pidämme huolta jälkimarkkinoinnista. Hoidamme tapahtumaan puolestanne myös tekniikan sekä livestriimauspalvelun alansa parhaina palkittujen kumppaneidemme kanssa.

 • Markkinointipäällikkö-palvelu

  Markkinointipäällikkö-palvelun myötä hoidamme kiinteään kuukausihintaan kaiken markkinoinnin ja mainonnan puolestanne: verkkosivupäivitykset, somesisällöt, Google- ja somemainokset, mainoskuvat, markkinointitekstit ja kaikki muut pikkunäppärät – mitä ikinä tarvitsettekaan! Mittaamme puolestanne myös diginäkyvyyden ja kehitämme markkinointia yhdessä kanssanne vastaamaan asetettuja tavoitteita.

 • Markkinoinnin punaisena lankana toimii strateginen markkinointisuunnitelma, jossa määritellään halutulle ajanjaksolle kriittisimmät toiminnot sekä niiden onnistumiselle tärkeimmät mittarit. Markkinointisuunnitelmassa määritellään myös kohderyhmät, pääviestit ja viestintäkanavat sekä rakennetaan viestinnän vuosikello ja markkinointiviestinnän sisällöt tehokkaan tekemisen tueksi.

 • Somestrategian tarkoitus on auttaa asiakasta viestimään tehokkaasti siellä missä asiakkaat ovat. Somestrategiassa määritellään ensisijaiset kohderyhmät, valitaan heidät tavoittavat somekanavat, luodaan kanavakohtaisesti viestinnälliset painopisteet, laaditaan otsikkotason suunnitelmat sisällön rytmittämistä varten ja määritellään mittarit tehokkaan tekemisen seurantaan. 

 • Luomme asiakkaan tarpeisiin vastaavan suunnitelman vaikkapa uuden palvelun lanseerauksen tehokkaaseen starttiin tai muuhun tehostettua näkyvyyttä tavoittelevaan kampanjointiin. Määrittelemme suunnitelmaan aikataulun, kanavakohtaiset viestinnälliset painotukset, autamme hahmottelemaan kustannustehokkaan budjetin ja laadimme sisällöt. 

 • Hoidamme tehokkaasti Facebook- ja Instagram-mainonnan tukemaan kampanjan tavoitteita tai optimoimaan jatkuvaa näkyvyyttä ja brändin tunnettuuden kehittymistä. Laadimme mainontaa varten kanavakohtaisen suunnitelman sekä suunnitelmaan sopivat mainoskuvat ja -tekstit. Toteutamme somemainonnan sovitun budjetin puitteissa ja mainonnan päätteeksi raportoimme sen tuloksista. 

 • Teemme Google-mainonnan tueksi hakusana-analyysin ja kartoitamme tehokkaimmat näkyvyyden paikat. Hoidamme suoraan asiakkaan tarpeeseen vastaavaa hakusanamainontaa, brändin tunnettuutta edistävää display-mainontaa, verkkokauppaa tukevaa Google Shopping -mainontaa sekä laadimme tarvittavat mainoslaajennukset. Mainontaa toteutamme sekä kampanjaluonteisesti että pitkäjännitteisesti, ja raportoimme tuloksista Googlen Data Studion avulla. 

 • Messut ja muut asiakastapahtumat ovat erinomainen keino kohdata juuri oman kohderyhmänsä edustajia. Luomme messuosastolle tai asiakastapahtumalle erottuvan ilmeen, mietimme kävijöitä houkuttelevat toiminnallisuudet, suunnittelemme sopivat jakomateriaalit sekä luomme muut markkinointiviestinnän välineet näkyvyyden maksimoimiseksi. 

 • Suunnittelemme tapahtumalle erottuvan visuaalisen ilmeen ja rakennamme kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän kampanjan tapahtumakävijöiden tavoittamiseen. Rakennamme tapahtumalle verkkosivut, hoidamme some- ja Google-mainonnan, hoidamme ilmoittautumisjärjestelmän ja pidämme huolta jälkimarkkinoinnista. Hoidamme tapahtumaan puolestanne myös tekniikan sekä livestriimauspalvelun alansa parhaina palkittujen kumppaneidemme kanssa.

 • Markkinointipäällikkö-palvelun myötä hoidamme kiinteään kuukausihintaan kaiken markkinoinnin ja mainonnan puolestanne: verkkosivupäivitykset, somesisällöt, Google- ja somemainokset, mainoskuvat, markkinointitekstit ja kaikki muut pikkunäppärät – mitä ikinä tarvitsettekaan! Mittaamme puolestanne myös diginäkyvyyden ja kehitämme markkinointia yhdessä kanssanne vastaamaan asetettuja tavoitteita.


Markkinointi starttaa asiakasymmärryksestä

Mitä paremmin pystyy määrittelemään ihanneasiakkaan ja kiteyttämään kohderyhmän huolenaiheet, sitä helpompaa on luoda kohderyhmää puhuttelevaa markkinointia eri kanaviin. Näin pääsee suoraan vuorovaikutussuhteeseen kohderyhmän kanssa ja samalla saa purettua myös mahdolliset oston esteet.

Pyydä tarjous markkinoinnista & mainonnasta

Markkinointi on toimenpide, jolla yritykset ja organisaatiot pyrkivät edistämään tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Pelkkä tuotteen tai palvelun olemassaolo ei ole vielä mikään syy ostaa, vaan ostoprosessi lähtee liikkeelle todennäköisemmin aidosta tarpeesta. Tehokkain markkinoinnin prosessi siis perustuu kiteytykseen siitä, että minkä asiakkaan ongelman tuotteemme tai palvelumme ratkaisee. Tämä näkökulma on yksi yritysten tärkeimmistä tehtävistä ja usein asiakkaan ongelman ratkaisu onkin sitä parasta markkinointia.
Lasse Paakkonen
Lasse Paakkonen
Liiketoimintajohtaja, osakas

Muut palvelut