Rekisterin pitäjä

WTF Design Oy, Kirkkokatu 37, 92100 Raahe
0440 265 210, wtf@wtfdesign.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Paakkonen, Kirkkokatu 37, 92100 Raahe
0440 265 210, sanna@wtfdesign.fi

Rekisterin nimi

WTF Design Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä rekisterissä olevia tietoja käytetään WTF Design Oy:n markkinointia ja tiedottamista varten henkilötietolain 8 § mukaisesti. Rekisteriä käytetään tiedottamiseen myös silloin, jos WTF Designin toiminnassa tai palveluissa tapahtuu muutoksia, jotka koskettavat tai voivat koskettaa myös rekisterissä olevaa henkilöä. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan asianomaiselta henkilöltä itseltään tämän liittyessä uutiskirjeen tilaajaksi yrityksen www-sivuilla (www.wtfdesign.fi).

Rekisteriin voidaan liittää myös WTF Design Oy:n asiakkaita heidän omalla suostumuksellaan muun asiakkuussuhteen hoitamisen ja yhteydenpidon myötä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta WTF Design Oy:n ulkopuolisille tahoille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Markkinointirekisteri sijaitsee uutiskirjeohjelmisto MailChimpin palvelimella USA:ssa. MailChimpillä on käytössä ns. Privacy Shield Framework, jonka myötä tietojen suojaus on varmistettu myös EU:ssa hyväksytyllä tavalla.

Lisätietoa MailChimpin tietosuojakäytännöistä löytyy osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/.

WTF Design ei erikseen luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee WTF Design Oy:n käyttämässä uutiskirjeohjelmistossa, jonne on pääsy ainoastaan yrityksen omistajalla ja henkilöstöllä. Pääsy uutiskirjeohjelmistoon on suojattu erikseen salasanalla, joka on vain yrityksen omistajan ja henkilöstön tiedossa.

Markkinointirekisteriä ei ole erikseen säädetty salassapidettäväksi materiaaliksi, mutta siihen pääsee käsiksi ainoastaan salasanalla.

Tilaa uutiskirje!

Uutiskirjeessämme saat muutaman kerran vuodessa arkea helpottavia vinkkejä markkinointiviestintään, ja samalla pysyt perillä WTF Designin kuulumisista!