Markkinointi & mainonta|Artikkelit|

Sisältömarkkinointia selkokielellä

Kuinka voisimme auttaa sinua tänään? Tähän yksinkertaiseen lauseeseen kiteytyy sisältömarkkinoinnin idea. Sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on tuottaa hyödyllistä ja laadukasta sisältöä, joka tavoittaa potentiaalisen asiakkaan juuri silloin kun hän tarvitsee ratkaisun ongelmaansa. Tuotetaan siis hyödyllistä sisältöä oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Sisältömarkkinointi on sisältöstrategian toteuttamista

Sisältömarkkinointi voidaan jakaa eri vaiheisiin: Sisältöstrategian laatimiseen, sisällöntuotantoon, tulosten mittaamiseen ja markkinoinnin kehittämiseen.

Sisältöstrategiassa yhdistyy liikentoimintastrategia ja asiakasymmärrys. Se sisältää markkinoinnin tavoitteet, kohderyhmän, eli asiakaspersoonan määrittelyn, ostopolun hahmottelun, käytettävät kanavat, sisältösuunnitelman sekä kilpailijavertailua. Kuulostaako tutulta? Ehkäpä olet jo luonut yrityksellesi markkinastrategian – nyt on aika hyödyntää ja täydentää sitä.

Kun sisältömarkkinoinnin ajatusmaailmaan pääsee sisälle, voi sisältömarkkinoinnin keinoja löytää aivan mistä ja mihin tahansa. Oheisessa infograafissa katsaus tämän blogitekstin teemaan.

wtfdesign_sisaltomarkkinointi_infograafi.jpg

Sisältömarkkinoinnin tavoitteet

Sisältöstrategialla on samat strategiset tavoitteet kuin koko liiketoiminnalla. Niitä voi olla yrityksen kasvu, brändin tunnettuuden kasvattaminen tai vaikkapa uusien tekijöiden rekrytoiminen. Tavoitteet voivat olla isoja tai hyvinkin spesifejä, mutta tärkeintä on, että ne ovat mitattavissa. Selkeiden tavoitteiden määrittely auttaa hahmottamaan sisältömarkkinoinnin tuloksia.

Markkinoinnin kohdentaminen

Heti markkinoinnin tavoitteiden jälkeen sisältöstrategiassa määritellään kenelle markkinointi kohdennetaan, mitä arvoa asiakkaalle tuotetaan ja miten nuo arvot konkretisoituvat sisällössä. Sisältöstrategiassa määritellään asiakaspersoona, eli yrityksen tyypillinen haluttu asiakas. Kuka hän on? Mikä saa hänet innostumaan? Mikä häntä valvottaa öisin? Miten voit auttaa häntä ratkaisemaan ongelmansa?

Kun tiedetään tarkasti kenelle markkinointia ollaan tekemässä, suunnitellaan ostopolku. Ajatellaan, että asiakas kulkee polun tietämättömästä ohikulkijasta uskolliseksi, pitkäaikaiseksi asiakkaaksesi. Polun eri vaiheissa tuotetaan erilaista sisältöä.

Tietämätöntä ohikulkijaa ravistellaan oikeaan suuntaan, annetaan vinkkejä ja ideoita. Ehkäpä hän on kiinnostunut trendeistä tai tutkimuksista?

Tiedonhakuvaiheessa tarjotaan tietoa tuotteesta tai palvelusta. Mistä on kyse? Mitä hän saa tuotteen tai palvelun käytöstä ja miten käy, jos hän ei toimi näin?

Harkitsijalle caset, suosittelut, testitulokset, demot ja erilaiset vertailut ovat kiinnostavinta sisältöä. Myös yrityksestä ja tuotteesta on oltava saatavilla riittävästi tietoa.

Ostovaiheessa henkilökemiat ja palvelukyky ovat avainasemassa, palvele siis hyvin ja ammattitaidolla. Anna asiakkaallesi hyödyllistä tietoa ja ilahduta häntä. Näin luot sitoutuneita, pitkäaikaisia ja tyytyväisiä asiakkaita, jotka suosittelevat sinua eteenpäin.

Suosittelija on kokenut saaneensa enemmän kuin on odottanut ja mielellään viestii hyvästä kokemuksestaan eteenpäin. Potentiaaliselle suosittelijalle sopivaa sisältöä on esimerkiksi vinkit tuotteen tai palvelun käyttöön uudella tavalla tai hänelle voi lähettää lyhyen kyselyn, jossa pyydetään antamaan palautetta yrityksen toiminnasta. Näin saat arvokasta tietoa uusien markkinointikampanjoiden suunnitteluun. Tietämätön kuuntelee mieluummin suosittelijaa kuin yritystä – on siis tärkeää pitää kiinni näistä kultahippusista!

wtfdesign_ostopolku_sisaltomarkkinointistrategia.jpg

Sisältömarkkinoinnin kanavat

Asiakaspersoona ja ostopolku auttavat markkinointikanavien valinnassa. Näin ostopolusta muovautuu myös sisältöpolku. Missä kanavissa potentiaaliset asiakkaat liikkuvat minkäkin ostopolun vaiheessa? Hakukoneoptimoidut blogitekstit ja Facebook-mainokset tavoittavat ihmisiä eri aikaan. Hyviä kanavia sisältömarkkinoinnille ovat muun muassa blogit, vlogit, podcastit, uutiskirjeet, artikkelit, oppaat, webinaarit ja sosiaalinen media.

Sisältömarkkinointi on tapa tehdä markkinointia auttavalla ja viihdyttävällä tavalla. Blogitekstin kirjoittaminen tai instapostauksen julkaiseminen eivät siis automaattisesti ole sisältömarkkinointia. Parhaista, osuvimmista ja nerokkaimmista sisällöistä ollaan valmiita maksamaan, ne puhuttavat ja leviävät. Ota siis aikaa, hieraise aivonystyröitä ja mieti: Millaisella sisällöllä viihdytät juuri sinun yleisöäsi ja kuinka se on mahdollista toteuttaa?

Sisältösuunnitelma konkreettisena työkaluna

Sisältömarkkinoinnin toteuttaminen vaatii sinnikkyyttä ja jatkuvuutta. Sisältösuunnitelma takaa sen, ettei sisällöntuotanto lopahda ensimmäiseen ulos puskettuun blogitekstiin. Pitkälle viety sisältösuunnitelma kattaa resursoinnin, sisältöjen budjetoinnin, kanavat, tuotannon ja julkaisun aikataulut, teemat sekä tuloksien mittaamisen työkalut.

Sisältösuunnitelman apuna voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnin vuosikelloa, johon on kerätty tärkeimmät teemat ja päivät vuoden ajalta. Mittaamisen apuna puolestaan toimivat hyvin muun muassa Google Analytics ja somekanavien omat analytiikkatyökalut. Näin selvität, ovatko sisältösi oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä millainen sisältö kiinnostaa kohderyhmääsi, ja alati kehität markkinointiasi dataan perustuen.

Sisältösuunnitelmaan kannattaa kirjata isolla myös löydettävyys. Ihmiset etsivät itse ratkaisuja ongelmiinsa. Sinä haluat olla se, jolta ratkaisu löytyy. Hakukoneoptimointi, avainsanat ja kategorisointi auttavat hakijaa pääsemään sisältösi kimppuun. Positiivisen mielikuvan ansainneena saatat olla jatkossa se, jolta vastauksia ensimmäisenä pyydetään.

Sisällöntuotanto ideasta lopputulokseksi

Sisältömarkkinoinnin tärkein osuus on sisältö. Sisältö, joka kiinnostaa ja ilahduttaa juuri sinun kohderyhmääsi. Sisältösuunnitelma antaa raamit sisällöntuotannolle, vuosikello ohjaa sisällön aikatauluttamista ja monet web-pohjaiset työkalut auttavat sisältöjen ideoinnissa, luomisessa ja julkaisujen ajastamisessa. Laadukasta sisältöä oppii tuottamaan vain tekemällä. Eli näppäimistö laulamaan ja kamera käteen!

Sisältömarkkinoinnin tulokset

Jos blogipostausten kirjoittaminen on tähän saakka tuntunut ajanhukalta, on aika puhkaista kupla. Blogikävijöiden määrä, kuten myös esimerkiksi sosiaalisen median tykkäykset, on mahdollista mitata ja suhteuttaa sisältöstrategian tavoitteisiin. Dataa keräämällä selvitetään, mitkä sisällöt kiinnostavat eniten ja mitkä generoivat eniten yhteydenottoja tai myyntiä. Kilpailijoidesi sisältöjä tutkimalla saat selville, millaista sisältöä sinun kannattaisi tuoda asiakkaidesi ulottuville, jotta voisit palvella heitä entistäkin paremmin.

Toimiva sisältömarkkinointi parantaa asiakaskokemusta, vahvistaa brändi- ja työnantajamielikuvaa, auttaa löytämään uusia markkinoita ja tietysti kasvattaa myyntiä.

Sisältömarkkinoinnin kehittäminen

Sisältöä luodessa oppii sen tekemistä parhaiten – askel kerrallaan opit, mikä herättää potentiaalisten asiakkaidesi mielenkiinnon. Käytä dataa apunasi ja kokeile erikoisiakin markkinoinnin kohdentamisen ratkaisuja. Erityisesti Google Analyticsin ja Facebook Pikselin avulla opit kohdentamaan markkinointiasi juuri oikealle ryhmälle. Tärkeintä on, että luot jatkuvasti uutta. Jos ensimmäinen kokeilu ei tuota tulosta, kokeile jotain muuta. Jos ensimmäinen yritys meni nappiin, luo silti jotain uutta!

 

Kiteytettynä sisältömarkkinointi on siis suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti toteutettavaa markkinointia, joka keskittyy tietylle kohderyhmälle suunniteltuun laadukkaaseen, hyödylliseen ja helposti saavutettavaan sisältöön. Mielenkiintoisella ja avuliaalla sisällöllä potentiaalinen asiakas saadaan vakuutettua yrityksen kyvystä ratkaista juuri hänen ongelmansa. Sisältömarkkinoinnissa tuote tai palvelu jätetään sivurooliin ja keskitytään vetoamaan kohderyhmään tunnetasolla – auttaen, inspiroiden ja viihdyttäen. Hyvin toteutetun sisältömarkkinoinnin avulla yrityksesi näkyy hakutuloksissa myös silloin, kun mainontaan ei käytetä rahaa.

 

Menikö pää pyörälle, vai joko olet valmis keksimään uusia sisältömarkkinoinnin keinoja?


Lue myös nämä