Brändinrakennus & luova suunnittelu|Artikkelit|

Muodot brändiviestinnän ytimessä: Neliö, kolmio ja ympyrä

Visuaalisessa suunnittelutyössä muotojen välittämät viestit ovat avainasemassa, kun tehdään perusteltuja ja vaikuttavia ratkaisuja. Tässä blogitekstissä tutustellaan muutamiin viestinnässä lähtökohtana käytettyihin muotoihin ja niiden yleisimpiin tulkintoihin.

Alleviivataan alkuun se, että kulttuuri ja historia vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka me koemme muotoja. Näin ollen täysin yksiselitteisiä tulkintoja muodoille ei varsinkaan kansainvälisellä tasolla ole voitu määritellä. Kuitenkin, koska vertailemme näkemiämme muotoja aiempiin kokemuksiin ja arkielämässä toistuviin asiayhteyksiin, löytyy niiden herättämistä mielikuvista selkeitä yhteneväisyyksiä. Tällöin puhutaan muotojen psykologiasta, joka on visuaalisen suunnittelutyön yksi tärkeimpiä työkaluja.


nelio.png

Neliö ja kulmikas muotokieli
+ Tasapainoinen | Voimakas | Auktoriteettinen | Luotettava
- Joustamaton | Pysäyttävä | Torjuva

Neliö ja suorakaide ovat tavanomaisimpia muotoja ja ne yhdistetään rakenteellisiin, kestäviin ja paikoillaan pysyviin asioihin. Näissä muodoissa on vain 90-asteen kulmia, ja tällä staattisuudella tuodaan brändi-ilmeeseen tasapainoa. Neliskanttisuus voidaan toki myös nähdä järkkymättömänä tai muutoin etäisenä.

Neliö tai nelikulma sopii osaksi brändin muotokieltä silloin, kun halutaan korostaa esimerkiksi luotettavuutta, kestävyyttä tai auktoriteettia.

 

kolmio.png

Kolmio ja terävä muotokieli
+ Tavoitteellinen | Aktiivinen | Energinen | Suuntaava
- Haastava | Vaarallinen | Äänekäs

Kolmio on perusmuodoista dynaamisin, koska siinä nähdään samanaikaisesti monenlaista liikettä. Kolmion linjat ohjaavat katsettamme opitun lukusuunnan mukaisesti hakemaan sen kärkeä, jonka osoittamalla suunnalla on lopulta eniten vaikutusta muodon tulkinnalle. Arkielämässä kolmio näyttäytyy usein ohjaavana tai varoittavana elementtinä.

Kolmion kärjen osoittamalla suunnalla voidaan kuvailla nopeutta ja tahtotilaa. Esimerkiksi ylöspäin osoittava kolmio sopii brändille, jonka arvomaailman ytimeen kiteytyvät tavoitteellisuus, kasvu ja aktiivisuus.

 

ympyra.png

Ympyrä ja pehmeä muotokieli
+ Lähestyttävä | Yhteisöllinen | Joustava | Nuorekas
- Huoleton | Pysähtymätön | Epävarma

Pehmeä muotokieli koetaan helposti lähestyttävänä, joustavana ja rentona. Pyöreitä linjoja on helppo seurata, kun katse ei töksähtele kulmiin. Erityisesti ympyrän voikin nähdä jatkuvuuden ja täydellisyyden symbolina, koska sillä ei ole aloitus- tai päätepistettä ja se näyttää joka suunnasta katsottuna samalta. Ympyrä on jatkuvasti liikkeessä, toisinaan vailla selkeää päämäärää.

Ympyrä tai pehmeä muotokieli sopii brändille, jonka arvomaailmaan liittyy vahvasti yhteisöllisyys, joustavuus ja jatkuvuus.
 

Muodoilla tehoa brändiviestintään

Muotokielen osalta perustellut valinnat ovat suunnittelutyön ytimessä, olipa kyse puhtaasti logosta tai koko verkkosivuston ulkoasusta. Visuaalisessa viestinnässä ollaan oikeilla jäljillä silloin, kun nämä ratkaisut kulkevat arvolupauksen kanssa käsi kädessä. 

Esimerkiksi WTF Designin brändi-ilmeessä lähtökohtana on logon ympyrä, joka on muualla ilmeessä yhdistetty osittain pehmeäkulmaisiin suorakaiteisiin. Näillä tarkoin harkituilla ratkaisuilla on vahvasti tekemistä me-henkisen yrityskulttuurimme ja joustavien, luottamukseen perustuvien toimintamalliemme kanssa.

Menikö pää pyöreälle? Ei huolta, meiltä löytyy erikoistumista näihinkin asioihin ja ollaan aina valmiita auttamaan brändi-ilmeen muotoilussa! Varaa meille maksuton etätapaaminen, jossa keskustellaan yrityksestänne ja siitä, miten voisimme yhdessä rakentaa brändiänne teidän näköiseksi. Halutessasi voit myös esitellä meille omat ideasi tarjouspyynnön merkeissä.

Muotokielen lisäksi brändistä ja sen arvoista viestitään myös väreillä. Lukaise blogitekstimme väripsykologiasta ja saat samalla tietää, mitä se meidän pinkki brändiväri tarkoittaakaan! 


Lue myös nämä