Brändinrakennus & luova suunnittelu| Sisällöntuotanto & viestintä|Markkinointi & mainonta|Artikkelit|

Infograafi viestinnän tukena

Infograafi on tietoa visuaalisessa asussa. Sen avulla kerrotaan tarinaa, joka informoi, opastaa, yksinkertaistaa ja opettaa, mutta myös viihdyttää.

Infograafi on visuaalisesti huoliteltu ja tyylitelty kokonaisuus, joka tiivistää tiedon yhteen kuvaan. Hyvä infograafi on helppolukuinen ja tulkittavissa ilman lisätekstiä. Infograafit sisältävät kuvia tai kuvitusta sekä tekstiä ja numeroita. Tekstin osuus pyritään pitämään melko vähäisenä ja kuvamaailman avulla selittämään asiat yhdellä vilkaisulla. Kuvahan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Numerot voidaan esittää graafeina ja tilastoina, tai typografisesti korostettuina.

Vaativan tai pitkän selityksen sijaan asiat voi esittää infograafilla. Infograafi toimii tekstiä paremmin, kun halutaan selittää monimutkaisen laitteen toiminta tai monivaiheinen tekoprosessi, esitellä tutkimusten ja kyselyiden tuloksia tai yhteenvetää pitkä raportti. Myös blogitekstin pääpointtien esittely, tietoisuuden lisääminen tuotteista ja palveluista tai hankalan, tuntemattoman tai ajankohtaisen asian kertominen onnistuu infograafin avulla helposti. Kun tietoa on paljon, sitä täytyy jäsennellä ja karsia. Tietoa voi jakaa myös useamman infograafin sarjaksi.

WTFDesign_infograafi_tehokkaan-infograafin-resepti.png

Infograafit myynnin ja markkinoinnin apuna 

Infograafi toimii niin B2B kuin B2C-toimialoillakin, sillä liiketoiminnasta riippumatta päätöksiä tekee aina ihminen. Ihminen, jonka oikea aivolohko käsittelee tunteita ja visuaalisuutta, ja vasen tietoa ja kovia faktoja. 

Visuaalinen sisältö avautuu ja myy paremmin. Sen lisäksi, että infograafit vaikuttavat molemmissa aivolohkoissa, käsittelevät aivot kuvaa nopeammin kuin tekstiä. Meille syötetään päivittäin tonneittain dataa, josta suurin osa kulkee läpi jäämättä lainkaan mieleen. Tähän ongelmaan infograafi tarttuu - se tekee datasta luettavampaa ja helposti omaksuttavaa.

Infograafin ei tarvitse noudattaa yrityksen graafista ilmettä täysin. Se saa olla värikkäämpi ja sisältää kuvitusta, jota muuten yrityksen ilmeessä ei välttämättä käytettäisi. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon yrityksen brändi-ilme ja tyyli, jolla yritys haluaa viestiä. Valitse siis infograafin tekijäksi toimija, joka ymmärtää brändiäsi. Infograafin kuuluu erottua, mutta ei olla liian erilainen.

Enics_infograafi_some.png

Enicsin kehittelemästä Phone powering unit -tuotteesta laadittiin yksinkertainen, tuotteen hyötyjä ja käyttöä kuvastava infograafi helpottamaan tuotteen ominaisuuksista kertomista ja toimimaan sekä markkinoinnin että myynnin tukena eri kanavissa.

Infograafin tehokas käyttö

Sosiaalisessa mediassa infograafi erottuu. Se kertoo kiinnostavan tiedon nopeasti ja tiiviisti, joten informaatioähkyinen selaaja nappaa infograafin tekstiä helpommin syötteestään tarkasteltavaksi. Kuva on helppo jakaa ja ajankohtaista aihetta koskeva infograafi saattaa päätyä viraaliksi. Infograafi kannattaa jakaa kaikissa niissä sosiaalisissa medioissa, joissa yritys viestii. Hyviä medioita ovat Facebook, LinkedIn, Instagram ja Twitter. Yrityksen omalla verkkosivulla infograafi voi olla esimerkiksi osa aihetta käsittelevää blogitekstiä. Myös uutiskirjeessä infograafi toimii hyvin.

Laajat ja pitkät infograafit saattavat skaalautua liian pieneksi sosiaalisen median kanavissa. Isompaa infograafia kannattaakin palastella pienemmiksi purtaviksi. Tällöin tiedolle saadaan myös reilusti enemmän jakokertoja ja sisältöä omiin kanaviin. Palasen oheen on hyvä linkittää koko infograafi ladattavaksi esimerkiksi yrityksen omalta www-sivulta. Laajat infograafit saa jaettua palasina myös Powerpoint -esityksiin.

Hyvä infograafi on siis kuin kuvitettu tarina, joka avautuu lukijalleen ensin kuvista ja syventyy muulla datalla. Näin infograafit tarjoavat lähes rajattomat toteutusmahdollisuudet opettaa uutta kiinnostavalla tavalla. Ammattimainen suunnittelu ja kohderyhmän tarkka rajaaminen tekevät infograafista vaikuttavan ja vaivattomasti leviävän. Mielenkiintoinen ja ajankohtainen infograafi jättää muistijäljen ja houkuttelee helposti omaksuttavan tiedon pariin. 

Infograafit WTF Designilta

Suunnittelemme brändiäsi kunnioittavat, näyttävät ja skaalautuvat infograafit. Kiteytämme ajatuksesi visuaalisesti mielenkiintoisiksi kokonaisuuksiksi ja autamme tarvittaessa valmiin infograafin jakamisessa eri kanaviin suunnitelmallisesti. Ehkäpä voisimme laatia infograafin ympärille myös mainoskampanjan edistämään liiketoimintaanne?

Pyydä tarjous infograafista

Varaa aika etätapaamiseen


Lue myös nämä