Back to the basics - Markkinoinnin alkeet

Markkinointikeinoja on todella paljon ja uusia tulee jatkuvasti. On sosiaalisen median kanavia, sisältömarkkinointia, hakukoneoptimointia, hakukonemainontaa, inboundia, markkinoinnin automaatiota... perinteisiä sähköisiä ja painettuja viestintäkanavia unohtamatta. Jos mahdollisuuksia on jopa liiaksi asti, voivat ne aiheuttaa päänvaivaa, jos ei ole ihan varma, missä kaikessa pitäisi olla mukana.

Lukuisat eri viestintäkanavat, niiden yhdisteltävyys ja monipuolisuus mahdollistavat entistäkin kohdennetumman markkinoinnin. Täytyy vain tietää, mistä sen oman kohderyhmän löytää. Yksinkertaista – vai onko sittenkään? 

Kun WTF Design kohtaa uuden asiakkaan ensimmäisen kerran, lähdemme kartoittamaan asiakkaan tarpeita juurta jaksain. Mitkä ovat tavoitteet ja miten määritellään niille mittarit? Miten mittaaminen organisoidaan ja miten mittareiden lukemien pohjalta tekemistä optimoidaan edelleen?

Seuraavat kolme yksinkertaista kysymystä toimivat melkeinpä minkä tahansa idean ytimen löytytymiseen – toimii myös markkinointiin. 

1. Mitä?

Mikä on toiminnan pääviesti, liikeidean ydin, tuote tai palvelu maksimissaan yhdellä lauseella? Kun kiteytämme toiminnan muutamaan sanaan, niin tiedämme tarkasti, mitä oikein olemmekaan tekemässä ja minkä pohjalta lähdemmekään markkinointia viemään eteenpäin. Kiteytyksen pohjalta on myös helppoa kertoa tuotteemme/palvelumme erinomaisuudesta muille eikä ole vaaraa, että hyödyt piiloutuvat jonkin ei-niin-merkityksellisen teknisen terminologian alle. Näin saadaan markkinoinnin kirkkain kärkikin helpommin esille.

2. Kenelle?

Kuka on meidän ihanneasiakas eli markkinoinnin kohderyhmä? Onko tiedossa maantieteellinen sijainti, asema, arvot, ikä tai muut demografiset tiedot? Kun kohderyhmä on selvillä, voi kanavia rajata sen mukaan, mistä markkinointikanavasta kohderyhmän tehokkaimmin tavoittaa. 

3. Miksi? 

Minkä asiakkaan ongelman tuote/palvelu ratkaisee? Mihin tavoitteeseen tuote/palvelu tähtää? Miksi jotakin uutta ollaan luomassa? Miksi ollaankaan olemassa? Kun tavoite on selvillä, on siihen tähtäävä markkinointiviestinnän ratkaisukin helpompaa löytää. Silloin myös asiakkaan puhuttelu markkinoinnin keinoin on helpompaa, kun tuote/palvelu tähtää suoraan olemassa olevaan tarpeeseen. 
 

Kun pääviesti, kohderyhmä ja tavoitteet ovat tiedossa, markkinointivälineetkin valikoituvat melkein itsestään ja markkinoinnin mittareiden määrittelykin on hieman helpompaa. 

P.S. Jos yksinkertaiseen muotoon puristettu markkinoinnin asiantuntijasisältö kiinnostaa, kannattaa vilkaista myös meidän Viisi vinkkiä -postaussarja!

sanna Sanna Paakkonen

Master of WTF Design, brändinrakentaja, perustajaosakas

Tutustu kirjoittajaan

Markkinointi
sanna

Sanna Paakkonen

Master of WTF Design, brändinrakentaja, perustajaosakas

sanna@wtfdesign.fi

Aiheet:

Markkinointi

Jaa somessa: