Rekisterin pitäjä

WTF Design Oy, Kirkkokatu 37, 92100 Raahe
0440 265 210, wtf@wtfdesign.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Paakkonen, Kirkkokatu 37, 92100 Raahe
0440 265 210, sanna@wtfdesign.fi

Rekisterin nimi

WTF Design Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakasuhteiden hoitamiseen henkilötietolain 8 § mukaisesti. Rekisteriä käytetään myös tiedottamiseen silloin, jos WTF Designin toiminnassa tai palveluissa tapahtuu muutoksia, jotka koskettavat tai voivat koskettaa myös asiakasta itseään tai tämän tilaamiin töihin kohdistuvia yleisiä muutoksia.   

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Yrityksen nimi
  • Laskutusosoite
  • Käynti-/postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan säännönmukaisesti asianomaiselta eli asiakkaalta itseltään asiakkussuhteen hoitamista ja tilattujen töiden laskuttamista varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta WTF Design Oy:n ulkopuolisille tahoille muuta kuin silloin, jos tarvitaan kirjanpidollista apua erääntyneiden saatavien vuoksi. Tällöin WTF Designin asiakasrekisteristä luovutetaan Raahen Tase Oy:lle tarvittavat yhteys- ja laskutustiedot, joita Raahen Tase tarvitsee erääntyneiden saatavien perimiseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee WTF Design Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä, jonne on pääsy ainoastaan yrityksen omistajalla. Pääsy toiminnanohjausjärjestelmään on suojattu erikseen salasanalla, joka on ainoastaan yrityksen omistajan tiedossa. Salasanan varmuuskopio sijaitsee erillisessä salasanojen tallennusohjelmistossa, jonne on niinikään salasanalla suojattu pääsy, salasana on ainoastaan yrityksen omistajan tiedossa. 

Asiakasrekisteriä ei ole erikseen säädetty salassapidettäväksi materiaaliksi, mutta siihen pääsee käsiksi ainoastaan salasanalla, joka on tiedossa vain yrityksen omistajalla.

Tilaa uutiskirje!

Uutiskirjeessämme saat muutaman kerran vuodessa arkea helpottavia vinkkejä markkinointiviestintään, ja samalla pysyt perillä WTF Designin kuulumisista!