WTF Design Oy:n asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin pitäjä

WTF Design Oy, Kirkkokatu 28, 92100 Raahe
0440 265 210, wtf@wtfdesign.fi

Yhteyshenkilö asiakasrekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Paakkonen, Kirkkokatu 28, 92100 Raahe
0440 265 210, sanna@wtfdesign.fi

Rekisterin nimi

WTF Design Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakasuhteiden hoitamiseen henkilötietolain 8 § mukaisesti. Rekisteriä käytetään myös tiedottamiseen silloin, jos WTF Designin toiminnassa tai palveluissa tapahtuu muutoksia, jotka koskettavat tai voivat koskettaa myös asiakasta itseään tai tämän tilaamiin töihin kohdistuvia yleisiä muutoksia.   

Asiakasrekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Yrityksen nimi
  • Laskutusosoite
  • Käynti-/postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetut tiedot saadaan säännönmukaisesti asianomaiselta eli asiakkaalta itseltään asiakkussuhteen hoitamista ja tilattujen töiden laskuttamista varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta WTF Design Oy:n ulkopuolisille tahoille muuta kuin silloin, jos tarvitaan kirjanpidollista apua erääntyneiden saatavien vuoksi. Tällöin WTF Designin asiakasrekisteristä luovutetaan Raahen Tase Oy:lle tarvittavat yhteys- ja laskutustiedot, joita Raahen Tase tarvitsee erääntyneiden saatavien perimiseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee WTF Design Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä ja taloudenhallintaohjelmistossa, joihin on pääsy ainoastaan yrityksen omistajilla. Pääsy kumpaankin järjestelmään on suojattu erikseen salasanoilla, jotka ovat ainoastaan yrityksen omistajien tiedossa. Salasanojen varmuuskopiot sijaitsevat erillisessä salasanojen tallennusohjelmistossa, jonne on niinikään salasanalla suojattu pääsy. Salasanat ovat ainoastaan yrityksen omistajien tiedossa. 

Asiakasrekisteriä ei ole erikseen säädetty salassapidettäväksi materiaaliksi, mutta siihen pääsee käsiksi ainoastaan salasanalla, joka on tiedossa vain yrityksen omistajilla.